Pokyny k úhradě doplatku za lyžařské kurzy I. ročníků

Vážení rodiče,

děkujeme za přihlášení Vašeho syna/dcery na lyžařský kurz. Doplatek ve výši 1000,- Kč prosím uhraďte do 15. 12. 2017 na číslo účtu: 19-3960330297/0100, variabilním symbolem je rodné číslo žáka, specifický symbol: 324007.

Za včasné vyřízení předem děkujeme.