Jednotné přijímací zkoušky - organizace testů

Testy 12. a 19. 4. - organizační pokyny

Během přijímacích zkoušek 12. a 19. 4. 2017 budou mít rodiče nebo jiný doprovod uchazečů k dispozici prostory školní jídelny.

Vzhledem k věku, rozumové a mravní vyspělosti uchazečů, budou mít možnost o přestávce mezi testy (10:00 – 11:45) samostatně opustit hlavní budovu školy, přijít za rodiči do jídelny nebo se například projít po okolí.

Dohled pedagogy bude zajištěn v prostorách školy, kde mohou uchazeči během této přestávky zůstat.

V případě, že se uchazeči rozhodnou budovu školy opustit, upozorňujeme na nutnost dodržovat hlavní zásady bezpečnosti a předcházení rizikovým situacím (zejména dodržování pravidel bezpečného pohybu po komunikacích) a nutnost včasného příchodu na test z českého jazyka.

Přejeme hodně úspěchů u testů přijímacích zkoušek.

Vedení školy

Nahoru