Přijímací řízení - výsledky

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

 

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení - Právní administrativa

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení - Provoz diplomatických služeb

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení - Mediální komunikace

Pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení - Řízení lidských zdrojů

Seznam přijatých uchazečů - Právní administrativa

Seznam přijatých uchazečů - Provoz diplomatických služeb

Seznam přijatých uchazečů - Mediální komunikace

Seznam přijatých uchazečů - Řízení lidských zdrojů

Termíny předávání rozhodnutí o přijetí a pohovorů s přijatými uchazeči:

29. 4. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin (sobota)
02. 5. 2017 od 8:00 do 12:00 hodin (úterý)

Těšíme se na Vás :-)

SOŠ pro administrativu EU

Nepřijatým uchazečům bude 3. 5. 2017 odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání proti nepřijetí je možné podat do tří pracovních dnů od jeho převzetí. Odvolání budou vyřizována po termínu pro odevzdání zápisových lístků (nejdříve 17. 5. 2017).

 

 

Pozvánky k přijímací zkoušce byly odeslány na adresu zákonného zástupce uchazeče 22. 3. 2017 doporučenou poštou.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

Organizace přijímacího řízení

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2017

Koncem března obdrží uchazeči pozvánku k jednotné zkoušce s registračním číslem uchazeče.

Termíny jednotné zkoušky:

12. 4. 2017 (na škole uvedené jako první v pořadí)
19. 4. 2017 (na škole uvedené jako druhé v pořadí)

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

28. 4. 2017 (pátek odpoledne)

Informace k organizaci přijímacího řízení naleznete zde.

Informace o jednotné přijímací zkoušce, která je povinnou součástí přijímacího řízení do maturitních oborů vzdělání naleznete zde.

Přihláška ke stažení zde.

Potvrzení od lékaře je na přihlášce vyžadováno pouze pro obor mediální komunikace.
Uchazeči, kteří nemají přihlášku ke studiu potvrzenou svojí základní školou, doloží k přihlášce ověřené kopie vysvědčení.

 

 

 Nahoru