Harmonogram  

Středa 26. 9. 2018 

7:45 – 8:15 Registrace studentů v konferenčním sále u svých třídních/zastupujících třídních učitelů + rozdání hracích karet

8:15 – 8:30 Vysvětlení pravidel v atriu školy

8:30 Oficiální zahájení Dne jazyků – otevření soutěžních stanovišť

11:20 Ukončení soutěžních aktivit a následné odevzdání hracích karet v konferenčním sále

11:40 Zahájení výuky podle rozvrhu

 

Čtvrtek 27. 9. 2018  

9.40 Vyhlášení výsledků Dne jazyků v atriu školy