eTwinning

eTwinning

Magazín pro mladé Evropany je etwinningový projekt, který realizuje třída P3B a jeho španělský učitel Gema de Miguel, spolu se svými partnery z Francie – Lycée Marceau de Chartres a jejími partnery z Německa – Gymnasium Sanitz.

Magazín si můžete prohlédnout zde.

Cílem projektu bylo, aby studenti psali časopis společně s cílem rozvíjet různé kompetence:

Jazykové kompetence: Komunikujte ve španělštině na různých dovednostech (ústní a písemné vyjádření / porozumění ústní a písemné).

Kulturní kompetence: Objevte jiné kultury, jiné země a další zvyky.

Občanské kompetence: Upevňují pocit sounáležitosti s Evropskou unií, posilují mezikulturní dialog, podporují toleranci a evropské občanství, posilují motivaci, citlivost a otevřenost vůči jiným kulturám.

Využití informačních a komunikačních technologií: Různé nástroje v závislosti na aktivitách vytvořených k podpoře jejich využití v reálné komunikační situaci.

Kompetence v 21. století: Kooperativní učení, vyjednávání, spolupráce, tvořivost, kritické myšlení, komunikace a produkce s využitím nových technologií.

Odkaz na projekt:  https://twinspace.etwinning.net/76066/home