Hygienické pokyny k přijímací a maturitní zkoušce

Vážení studenti,

v příloženém dokumentu naleznete hygienické pokyny pro žáky konající přijímací a maturitní zkoušky. Součástí je i čestné prohlášení, které musíte při vstupu do budovy školy podepsat.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Tým SKOLAEUPRAHA