Informace k odjezdu I. ročníků na adaptační kurz

Milé studentky, milí studenti,

sraz účastníků na adaptační kurz je v pondělí 7. 9. v 8:30 na hl. parkovišti školy, odjezd autobusů je v 9:00.
K autobusu přinést:  Prohlášení o bezinfekčnosti a Poučení studentů před odjezdem na školní akci
Předpokládaný návrat z kurzu je v pátek 11. 9. okolo 12. hodiny k hl. parkovišti školy.

Těšíme se na vás!