Informace k odjezdu I. ročníků na adaptační kurz

Sraz všech žáků I. ročníků před odjezdem na adaptační kurz je stanoven na pondělí 3. 9. 2018 v 08:30 před budovou školy. Připomínáme, že z důvodu přistavení cca 6 autobusů, bude v bezprostředním okolí školy značně zkomplikována dopravní situace, žádáme tudíž všechny řidiče, aby k průjezdu i parkování využívali především okolní ulice. Odjezd autobusů je naplánován na 9:00.

Připomínáme všem účastníkům, že se před nástupem do autobusu musí nahlásit svému třídnímu učiteli a odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti a podepsané poučení studentů před odjezdem na školní akci. Třídní učitelé budou mít pro lepší přehlednost cedulky s názvem příslušných tříd.