Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Střední odbornou školou pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 bylo slavnostně podepsáno dne 9. dubna 2018 v reprezentativních prostorách Černínského paláce.

Za Ministerstvo zahraničních věcí ČR Memorandum podepsal státní tajemník pan ing. Miroslav Stašek, za školu pan ředitel PhDr. Roman Liška.

Slavnostního aktu, kterému předcházela komentovaná prohlídka Černínského paláce, se zúčastnilo několik pedagogů školy a 20 studentů, kteří budou svoji odbornou praxi vykonávat v ekonomicko-provozním a personálním odboru ministerstva.

Cílem spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a školou je udržovat vzájemné kontakty, rozvíjet faktické formy spolupráce v oblasti mezinárodních vztahů, práva a provozu diplomatických služeb v podobě pravidelných odborných praxí studentů v ústředí ministerstva. Studentům bude umožněno ověřit si a rozvinout znalosti a dovednosti nabyté během studia výkonem praktické činnosti v oblasti státní správy v ústředí ministerstva.

Zástupci ministerstva a školy se zároveň dohodli i na společném sdílení zkušeností a účasti odborníků ministerstva a školy na projektech, konferencích a panelových diskusích.