25.6.2020

Informace pro přijaté uchazeče

Vážení rodiče, veškeré informace k pořízení učebnic do prvního ročníku získáte na schůzce budoucích studentů 26. srpna 2020. Učebnice, které v našich oborech vzdělávání používáme jsou […]
17.6.2020

Zápisové lístky

Vážení rodiče, zápisový lístek je možné odevzdat osobně v sekretariátu školy ve středu 17. 6. 2020 od 12.00 hodin do 18.00 hodin, v následujících dnech od […]
3.6.2020

Individuální konzultace

Vážení studenti a rodiče, v souladu s nařízením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude od pondělí 8. 6. 2020 možné realizovat na půdě školy individuální konzultace. Tyto konzultace […]
2.6.2020

Třídní schůzky

Vážení rodiče, v úterý 9. 6. 2020 proběhnou třídní schůzky, které budeme vzhledem k situaci organizovat online formou. V nejbližších dnech Vám třídní učitelé pošlou informační e-mail ohledně termínu […]
2.6.2020

Odevzdání přihlášek k pobytu na DM pro školní rok 2020/2021

Vážení uchazeči, pokud jste přijati na DM pro příští školní rok, byl vám dne 22.5.2020 doručen e-mail do vaší školní e-mailové schránky. V tomto e-mailu naleznete […]
26.5.2020

Hygienické pokyny k přijímací a maturitní zkoušce

Vážení studenti, v příloženém dokumentu naleznete hygienické pokyny pro žáky konající přijímací a maturitní zkoušky. Součástí je i čestné prohlášení, které musíte při vstupu do budovy […]
25.5.2020

Volby do školské rady dne 2. 6. 2020

Volby do školské rady dne 2. 6. 2020. Více informací zde.
18.5.2020

Prezenční forma konzultací

Vážení studenti, od 11. 5. můžou žáci posledních ročníků za účelem přípravy na maturitní zkoušku využívat konzultací s pedagogy přímo na půdě školy. Termín konzultace si […]
11.5.2020

Prezenční forma konzultací

Vážení studenti, od 11. 5. můžou žáci posledních ročníků za účelem přípravy na maturitní zkoušku využívat konzultací s pedagogy přímo na půdě školy. Termín konzultace si […]
7.5.2020

Podmínky náhradního způsobu konání praktické maturitní zkoušky

Vážení studenti, v přiloženém dokumentu naleznete Podmínky náhradního způsobu konání praktické maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020
6.5.2020

Hodnocení výsledků vzdělávání

Vážení studenti, v přiloženém dokumentu naleznete nařízení k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
6.5.2020

Organizace a zajištění vzdělávacích aktivit

Vážení studenti, v přiloženém dokumentu naleznete nařízení k organizaci a zajištění vzdělávacích aktivit.