Hodnocení školy Českou školní inspekcí

Ve dnech 17. – 20. března 2014 provedla na naší škole Česká školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (komplexní inspekci). Ve všech sledovaných oblastech školu označila za příklad dobré praxe. Inspekční zpráva zde.