Nachází se v prvním patře domova mládeže. Obsahuje knihy různých žánrů i odbornou literaturu. Součástí knihovny jsou i knihy, které žáci potřebují k maturitní zkoušce jako povinnou četbu. Knihovna se průběžně aktualizuje novými knižními tituly. Výpůjční hodiny se řídí provozním řádem školní knihovny.

Půjčování knih

zajišťuje vychovatelka domova mládeže Petra Jelínková.

Seznam knih v naší knihovně