Mgr. Blanka Podracká

Funkce / pozice: učitelka francouzského a českého jazyka
Pracoviště: Š3.6
Telefon: 281 012 733
E-mail a další kontakty: b.podracka@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: středa 14.10 – 14.55 po předchozí domluvě
Rok narození: 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

FF UK Praha
Ped F UK Praha

Profesní zkušenosti:

Tlumočení a překlady
Stáž ve Francii
Výuka FJ v jazykových školách

Lektorka seminářů z francouzského jazyka pro učitel SŠ

Lektor se zaměřením na výuku češtiny jako cizího jazyka (akreditace MŠMT)

Korektorka a hodnotitelka učebnice francouzštiny pro SŠ