Ing. Iva Šašková

Funkce / pozice: učitelka ekonomických předmětů
Pracoviště: Š3.2A
Telefon: 281 012 715
E-mail a další kontakty: i.saskova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: středa 14:30 – 15:00

Nejvyšší dosažené vzdělání

2005 Univerzita J.E.Purkyně Ústí n.L., Fakulta sociálně ekonomická, obor Podniková ekonomika a management
2012-2013 DPS Pedagogická fakulta UK Praha
Studium v oblasti prohloubení odborné kvalifikace:
2019 Brána jazyků otevřená Aj C1, NIDV
2018 Didaktické studium cizího jazyka, Aj
2018 Mediální výchova, ČT
2017 Začínáme učit filmem, JSNS

Profesní zkušenosti a odborná činnost

15 let praxe v mezinárodním obchodě a marketingu zahraničních firem.