JUDr. Jan Chabera

Funkce / pozice: učitel práva a správního řízení
Pracoviště: Š310
Telefon: 281 012 732 / 284 817 826 kl. 31
E-mail a další kontakty: j.chabera@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: středa 11:45 – 12:20

Nejvyšší dosažené vzdělání:

VŠ – Právnická fakulta

Rigorozní zkouška – PF UK v Praze – trestní právo a teorie státu a práva

Profesní zkušenosti:

právník v praktické činnosti