Mgr. Jan Šimek

Funkce / pozice: učitel tělesné výchovy
Pracoviště: Š 215
Telefon: 281 012 719
E-mail a další kontakty: j.simek@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30-15:00

Nejvyšší dosažené vzdělání:

FTVS UK Praha

Profesní zkušenosti:

– vrcholový sportovec v oddílu lehké atletiky ASVS DUKLA PRAHA (do r. 1982)
– sportovní, trenérská, školící a metodicko organizační činnost zaměřená na odbornou přípravu
sportovců, cvičitelů a trenérů
– organizace přeborů, soutěží a sportovně společenských akcí v rámci resortu MV

Publikační a jiná odborná činnost:

Metodické materiály pro instruktory tělesné přípravy a policisty se zaměřením na rozvoj tělesné zdatnosti a specifických pohybových dovedností

Ostatní informace:

Profesní osvědčení – Vyučování řízení motorových vozidel