Ing. Jaroslav Opelka

Funkce / pozice: učitel výpočetní techniky
Pracoviště: C201
Telefon: 281 012 764
E-mail a další kontakty: j.opelka@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00
Rok narození: 1950

Nejvyšší dosažené vzdělání:

ČVUT – FEL obor číslicové počítače

Profesní zkušenosti:

Technik výpočetního střediska
Výzkumný pracovník automatizace technologických procesů
Analytik, elektronické bankovnictví EDIFACT

Publikační a jiná odborná činnost:

Uživatelská příručka elektronického bankovnictví