Jaroslava Vyčítalová

Funkce / pozice: učitelka právního praktika
Pracoviště: Š2.4
Telefon: 281 012 724
E-mail a další kontakty: j.vycitalova@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:45 – 11:35

Nejvyšší dosažené vzdělání:

úplné střední všeobecné vzdělání

studium na PF – 3. ročník – probíhající

Profesní zkušenosti:

práce v advokátní kanceláři

stáž na OS v Chrudimi

kurz StreetLaw