JUDr. Jiří Fiala

Funkce / pozice: učitel  práva
Pracoviště: S3.10
Telefon: 281 012 739
E-mail a další kontakty: j.fiala@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: středa 14:00 – 14:30 po předchozí domluvě

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Právnická fakulta University Karlovy – 1986
rigorozní zkouška – pracovní právo a občanské soudní řízení

Profesní zušenosti a odborná činnost:

Kurz managerů krizového řízení- likvidace firem a konkurzní řízení