Mgr. Karin Fialová

Funkce / pozice: učitelka českého jazyka a literatury a společenských věd
Pracoviště: S313
Telefon: 281 012 734
E-mail a další kontakty: k.fialova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: úterý 12:30 – 13:15

Nejvyšší dosažené vzdělání:

UJEP Ústí nad Labem – aprobace ČJ a ON

Profesní zkušenosti:

1986-1989 učitelka na ZŠ 2. stupeň (ruský jazyk, zeměpis)
1994-2002 asistentka katedry bohemistiky na Univerzitě J.A.Purkyně (vedení seminářů zaměřených na literaturu z období 1890-1945)
2000-2002 externí asistentka a jazyková poradkyně obchodního ředitele firmy Cihelna Štěrboholy
2003 pedagog ČJ na SPŠ zeměměřické ( zástup za nemocného kolegu)
2000-2008 vedení vlastní firmy, která se orientovala na jazykové poradenství a výuku cizinců v ČR

Publikační a jiná odborná činnost:

Od roku 1994 publikační činnost..