Kristýna Trégnerová

Funkce / pozice: učitelka právního praktika
Pracoviště: Š2.4
Telefon: 281 012 724
E-mail a další kontakty: k.tregnerova@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: pátek 12:00 – 13:00

Nejvyšší dosažené vzdělání:

středoškolské, zakončené maturitní zkouškou

Profesní zkušenosti:

studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy

stáž u Obvodního soudu pro Prahu 7

stáž u obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5

působení v advokátní kanceláři

kurz StreetLaw