Mgr. Magdalena Zelenková

Funkce / pozice: učitelka ČJ a D
Pracoviště: Š112
Telefon: 281 012 712
E-mail a další kontakty: m.zelenkova@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:30 – 15:30 (po předchozí domluvě)
Rok narození: 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Učitelství pro SŠ (aprobace ČJ a D)

Univerzita Karlova – Učitelství pro mateřské školy