Mgr. Martina Sedlická

Funkce / pozice: Učitelka AJ
Pracoviště: Š2.3
Telefon: 281 012 720
E-mail a další kontakty: m.sedlicka@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: pondělí 13:20 – 14:20
 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

FF UK Praha obor český a německý jazyk
PF UK Praha obor anglický jazyk
CAE, státní zkouška Aj
PF UK – doplňkové studium pro soudní tlumočníky a překladatele

Profesní zkušenosti:

učitelka, překladatelka od r. 1990