Mgr. Olga Macenauerová

Funkce / pozice: učitelka humanitních a odborných předmětů
Pracoviště: C303
Telefon: 281 012 763
E-mail a další kontakty: o.macenauerova@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: středa 14:05 – 15:05 dle dohody se studenty

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Západočeská univerzita, PedF, aprobace český jazyk a dějepis

Soukromá vysoká škola ekonomická znojmo – rozšiřující studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací (2010)