Mgr. Pavel Sovič

Funkce / pozice: Učitel matematiky a francouzského jazyka
Pracoviště: B209
Telefon: 281 012 720
E-mail a další kontakty: p.sovic@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14:05 – 16:00 po předchozí domluvě

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Pedf UK v Praze – Specializace v pedagogice FJ-M (Bc.)

Pedf UK v Praze – Učitelství pro střední školy Matematika (Mgr.)

Profesní zkušenosti:

Alfa Human Service (2013-2015) – asistent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Učitel matematiky na 2. stupni ZŠ

Ostatní informace:

Quality class (v rámci mezinárodní konference CIEAEM68 – 2015, Vallé d’Aosta) – teacher training

Zahraniční studium – Université d’Angers a IUFM Pays de la Loire (2011-2012)

Kurz mentoringu pro fakultní učitele (Pedf UK, 2015)

Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí (AV Media, 2015)

Aktivní činnost v organizaci Junák – český skaut, z.s.

Tvůrce matematických úloh v soutěži Pangea

 

Publikace:

Podnětná výuka obsahu trojúhelníku a rovnoběžníku ve dvou třídách s odlišnou zkušeností s výukou matematiky – odkaz