Mgr., Bc. Petra Bergmannová

Funkce / pozice: výchovný poradce, učitel ČJ, DP, ON, ZR, ZSV
Pracoviště: Š2.7
Telefon: 281 012 721, 778 407 296
E-mail a další kontakty: p.bergmannova@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00

Nejvyšší dosažené vzdělání:

PedF UK Praha – ČJ-ON

PedF UK Praha – Centrum školského managementu – školský management