Mgr. Petra Sečkařová

Funkce / pozice: učitelka německého jazyka, vedoucí předmětové komise 2. cizích jazyků
Pracoviště: B309
Telefon: 281 012 757
E-mail a další kontakty: p.seckarova@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě – středa 13:45-14:30

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Pedagogická fakulta MU v Brně – obor německý jazyk

Profesní zkušenosti:

učitelka NJ – ZŠ

lektorka NJ – firemní kurzy

Organizace výměnných programů se Španělskem (2016/2017)

Spoluorganizace odborných praxí v Německu v rámci programu Erasmus+