Mgr. Petra Sečkařová

Funkce / pozice: učitelka německého jazyka, vedoucí předmětové komise 2. cizích jazyků
Pracoviště: B309
Telefon: 281 012 757
E-mail a další kontakty: p.seckarova@skolaeupraha.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě – středa 13:45-14:30

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Pedagogická fakulta MU v Brně – obor německý jazyk

Profesní zkušenosti:

učitelka NJ – ZŠ

lektorka NJ – firemní kurzy

Organizace výměnných programů s partnerskou školou ve Španělsku (2016, 2017, 2018)

Organizace a spoluorganizace odborných praxí v Německu v rámci programu Erasmus+ (od roku 2014 do současnosti)