PhDr. Zdeněk Stejskal

Funkce / pozice: Učitel archivnictví
Pracoviště: Š2.7
Telefon: 281 012 721
E-mail a další kontakty: z.steskal@skola-eu-praha.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14.10 – 15.10 po předchozí domluvě
Rok narození: 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

FFUK – hudební věda, Praha 2001, 2008

Profesní zkušenosti: