Bendlová Eva | Účtárna
Telefon: 281 012 702 | Pracoviště: Š1.2 | E-mail: e.bendlova@skola-eu-praha.cz

Hykyšová Martina | Hospodářka školy
Telefon: 281 012 729 | Pracoviště: Š2.3 | E-mail: m.hykysova@skola-eu-praha.cz

Bc. Grygorsky Vito | Pracovník PR
Telefon: 281 012 706 | Pracoviště: Š1.1 | E-mail: v.grygorsky@skola-eu-praha.cz

Křížová Martina | Sekretariát
Telefon: 281 012 711 | Pracoviště: Š1.6 | E-mail: m.krizova@skola-eu-praha.cz

Polanská Michaela | Účtárna
Telefon: 281 012 702 | Pracoviště: Š1.2 | E-mail: m.polanska@skola-eu-praha.cz

Linková Marcela | Účtárna
Telefon: 281 012 705 | Pracoviště: Š1.5 | E-mail: m.linkova@skola-eu-praha.cz

Kopecká Irena | Mzdová účetní, personální
Telefon:
281 012 701 | Pracoviště: B11D | E-mail: i.kopecka@skola-eu-praha.cz

Háva Radek | Admin IT
Telefon: 281 012 723 | Pracoviště: Š3.7 | E-mail: r.hava@skola-eu-praha.cz

Novák Jan | Admin IT
Telefon: 281 012 723 | Pracoviště: Š3.7 | E-mail: j.novak@skola-eu-praha.cz

Vilím Jindřich | Údržba
Telefon: 281 012 761 | Pracoviště: C103

Pospíšilová Zuzana | Recepce
Telefon: 281 012 713  | E-mail: recepce@skola-eu-praha.cz

Viktoriia Babets | Recepce
Telefon: 281 012 713  | E-mail: recepce@skola-eu-praha.cz