Jméno
Funkce / pozice
Telefon
Pracoviště
E-mail
Bendlová Eva účtárna 281 012 702 Š1.2 e.bendlova@skola-eu-praha.cz
Hykyšová Martina hospodářka školy 281 012 729 Š2.3 m.hykysova@skola-eu-praha.cz
Džalal Nazarov pracovník PR 281 012 706 Š1.5 d.nazarov@skola-eu-praha.cz
Křížová Martina sekretariát 281 012 711 Š1.6 m.krizova@skola-eu-praha.cz
Polanská Michaela účtárna 281 012 702 Š1.2 m.polanska@skola-eu-praha.cz
Linková Marcela účtárna 281 012 705 Š1.4 m.linkova@skola-eu-praha.cz
Kopecká Irena mzdová účetní, personální 281 012 701 B11D i.kopecka@skola-eu-praha.cz
Háva Radek admin IT 281 012 723 Š3.7 r.hava@skola-eu-praha.cz
Novák Jan admin IT 281 012 723 Š3.7 j.novak@skola-eu-praha.cz
Vilím Jindřich údržba 281 012 761 C103
Pospíšilová Zuzana recepce 281 012 713 recepce@skola-eu-praha.cz
Viktoriia Babets recepce 281 012 713 recepce@skola-eu-praha.cz