Bc. Vito Grygorsky

Funkce / pozice: pracovník PR, koordinátor odborných praxí, účetní
Pracoviště: Š 1.1
Telefon: 281 012 706
E-mail a další kontakty: v.grygorsky@skola-eu-praha.cz
Rok narození: 1992

Nejvyšší dosažené vzdělání

  • Pedagogická fakulta University Karlovy – obor Management vzdělávání (Mgr.) – probíhající
  • České vysoké učení technické – obor Ekonomika a management – Bc.
  • SOŠ pro administrativu Evropské unie – obor právní administrativa

 

Profesní zkušenosti a odborná činnost

  • Instruktor snowboardingu
  • Zdravotník zotavovacích akcí