Jméno: PhDr. Roman Liška Fotografie učitele
Funkce / pozice: Ředitel školy
Pracoviště: Š1.7
Telefon: 281 012 711
E-mail a další kontakty: r.liska@skolaeupraha.cz

Konzultační hodiny: středa 16.00 – 18.00 (nutno předem potvrdit telefonicky či mailem), příp. kdykoli po dohodě.

Nejvyšší dosažené vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, pedagogika  – Mgr.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, management vzdělávání – Mgr., PhDr.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, učitelství odborných předmětů pro SŠ – Bc.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, školský management – Bc.
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, specializační studium výchovného poradenství
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, speciální pedagogika, etopedie
 • Mezinárodní institut KBT Odyssea, systematický pětiletý psychoterapeutický výcvik v KBT
 • The Open University, Milton Keynes – profesionální certifikát v managementu – Cert Mgmt
 • Technická univerzita Liberec, rozšiřující studium – informatika pro střední školy

 

Profesní zkušenosti a odborná činnost

 • Učitel a zástupce ředitele na pražských středních odborných školách.
 • Vedoucí pedagogicko organizačního oddělení Školského úřadu Prahy 10.
 • Specialista odborného školství odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Psychoterapeut v kognitivně behaviorální terapii.
 • Člen České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii.
 • Člen České pedagogické společnosti.
 • Instruktor základního lyžování.
 • Zdravotnický instruktor.

 

Publikační činnost

 • LIŠKA, Roman. Kariérový systém učitelů v Estonsku. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, spol. s r.o., 2017, 120(13), 24. ISSN 0139-5718.
 • LIŠKA, Roman. Školní strachy a úzkosti: Manuál pro učitele. 1. Praha: SOŠ pro administrativu EU, 2016. Dostupné také z: https://skolaeupraha.sharepoint.com/Sdilene%20dokumenty/Materiály%20ze%20školen%C3%AD/Školn%C3%AD%20strachy%20a%20úzkosti%202016.pdf
 • LIŠKA, Roman. Zvýšení kvality odborného vzdělávání pomocí kreditů ECVET. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Gnosis, 2016, 119(18), s. 20. ISSN 0139-5718.
 • LIŠKA, Roman. Školní fobie jako specifický fenomén? In: KREJČOVÁ, Lenka a Václav MERTIN. Škola jako místo setkávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. 42-56. ISBN 978‑80‑7308-643-5.
 • LIŠKA, Roman. Školní fobie se dá dobře léčit. Učitelské noviny: Týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2016, 2016(12), 13. ISSN 0139-5718.
 • LIŠKA, Roman. Školní fobie: Příručka pro učitele [online]. Praha, 2015, 39 s. [cit. 2015-10-11]. Dostupné z: www.kbt-praha.cz
 • LIŠKA, Roman. Kariérový systém pedagogických pracovníků na Slovensku. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: GNOSIS, 2015, 118(28). ISSN 0139-5718.
 • LIŠKA, Roman. Kariérový systém pedagogických pracovníků na Slovensku. In: Učitelské listy [online]. 2015 [cit. 2015-08-30]. Dostupné z: http://www.ucitelske-listy.cz/2015/06/roman-liska-karierovy-system.html
 • LIŠKA, Roman. Otázky pro ředitele. Hornopočernický zpravodaj. 2007, 55(5): 8.
 • LIŠKA, Roman. Člověk by měl být pokorný k lidem i své práci. Hornopočernický zpravodaj. 2006, 54(3): 9-10.
 • LIŠKA, Roman a Jiří MACÍK. Technologie III pro učební obory SOU a OU. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2001, 234 s. ISBN 80-85920-82-4.
 • LIŠKA, Roman. Technologie II pro učební obory SOU a OU. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 2000, 189 s. ISBN 80-85920-71-9.
 • LIŠKA, Roman a Jiří MACÍK. Technologie I pro 1. ročník učebních oborů SOU a OU. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1998, 151 s. ISBN 80-85920-52-2.
 • LIŠKA, Roman a Jiří MACÍK. Materiály: pro I. až III. ročník SOU a OU. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1996, 155 s. ISBN 80-85920-28-X.
 • LIŠKA, Roman a Jiří MACÍK. Materiály: pro I. až III. ročník učebních oborů SOU a OU. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 1994, 155 s. ISBN 80-901684-6-9.