Odborné vzdělávání pro 21. století

Ve dnech 3. a 4. prosince hostila naše škola další setkání v rámci mezinárodního projektu 21st Century Business Education, jehož cílem je vytvoření podkladů pro kvalitní odborné vzdělávání studentů ve 21. století. Zástupci středních škol z nizozemského Oss, německého Rotenburgu, britského Peterborough, finského Porvoo a SOŠ rozdělení do pěti pracovních skupin během dvou dnů vytvořili na základě výzkumů mezi zaměstnavateli, absolventy škol, studenty a učiteli základní osnovu pro patnáct modulů, jež by měly být výstupem celého tříletého projektu.

Setkání se opět neslo ve velmi přátelském a přitom produktivním duchu, což všichni zúčastnění ocenili.

V rámci tohoto setkání došlo k podpisu strategického Memoranda o porozumění – (Memorandum of Understanding), kterým výše uvedené školy stvrzují svou vůli k rozvíjení a prohlubování vzájemné spolupráce, sdílení zkušeností a výměně studentů a pedagogů.

Fotogalerii z akce naleznete na Facebooku školy.