Omezen provoz střední školy

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

dle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 je s účinností od 5.října 2020 do 18. října 2020 na území hlavního města Prahy omezen provoz středních a vyšších odborných škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání. Od pondělí 5.10.2020 do odvolání výše uvedeného nařízení proto přecházíme na výuku distančním způsobem, kterou jsme podle novely školského zákona povinni realizovat a naši studenti jsou povinni se jí účastnit. Distanční vzdělávání bude probíhat online formou prostřednictvím aplikace Teams, off-line formou prostřednictvím aplikace Moodle a dále formou konzultací s vyučujícími či samostudiem. Pro komunikaci s rodiči bude využívána platforma Komens, která je součástí programu Bakaláři. Distanční vzdělávání bude probíhat podle upravených rozvrhů a vzhledem k charakteru vzdělávání mohou být jednotlivé hodinové dotace předmětů sníženy.V průběhu vzdělávání budou žáci běžným způsobem klasifikováni (po zohlednění konkrétní situace žáka) a bude monitorována absence a aktivita žáků. Omlouvání se z distanční výuky probíhá stejným způsobem jako u výuky prezenční. Žáci mohou i v průběhu distanční výuky za dotovanou cenu odebírat stravu ze školní jídelny. Stravu však na toto období máte odhlášenou, pokud se chcete stravovat, musíte si stravu přihlásit. Domov mládeže je v období distanční výuky uzavřen. Fungování provozu školy nebude omezeno. Žákům, kteří prostřednictvím třídních učitelů požádali o zapůjčení notebooků, budeme tyto notebooky distribuovat od tohoto pátku. Vyčkejte na pokyn třídních učitelů. Při zapůjčení podepíšete zápůjční list, u nezletilých žáků je nutné podpis zákonného zástupce. Notebooků jsme pro vás zakoupili 50. Děvčata a chlapci, distanční vzdělávání je specifické a jeho zavedení nás rozhodně netěší, budeme se však snažit, aby nebylo na úkor vašich znalostí a vědomostí, určitě vše zvládneme. Sledujte prosím aktuální informace na webech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a našich sociálních sítích. Pokud budete cokoli potřebovat jsme tu pro vás k dispozici. S důvěrou se obracejte na své třídní učitele, příp. i vedení školy.

Držme si palce!

Roman Liška