Pokyny k úhradě platby za sportovní kurz

Prosíme účastníky sportovního kurzu o úhradu částky 3 590,- Kč na účet č. 19-3960330297/0100. Do zprávy příjemce uveďte prosím svoje jméno, příjmení a účel platby. Děkujeme