Pokyny pro studenty 1. ročníku k odjezdu na adaptační kurz

Sraz před budovou školy je v pondělí 2. 9. 2019 v 8.30 hod., v 9.00 autobusy odjíždějí. Před odjezdem je nutné třídnímu učiteli odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti (ne starší než jeden den) a pečlivě vyplněný formulář „Poučení studentů před odjezdem na mimoškolní akci“ (včetně jména a kontaktu na dětského lékaře) – pokud jste jej již neodevzdali.

S sebou děti vybavte stejně jako na dětský tábor, v ubikacích je ložní prádlo, ručníky musí mít každý vlastní.

Návrat je plánován na pátek 6. 9. 2019 zhruba kolem 11. hodiny. Děti není nutné osobně vyzvednout.

Upozorňujeme rodiče, že před odjezdem není možné parkovat v okolí školy.