Vzor požadovaných učebnic pro druhé cizí jazyky

Vážení rodiče, milí budoucí prváci, 

níže najdete soupis učebnic, které budete potřebovat v prvním ročníku ve výuce druhého cizího jazyka: Vzor titulní strany naleznete na FB nebo IG školy.


Španělský jazyk: K. Zlesáková, C. Ferrer Peñaranda: Aventura 1 Nueva: Španělština pro střední a jazykové školy, učebnicea pracovní sešit, Klett, ISBN: 978-80-7397-224-0, EAN: 9788073972240 POZOR! Jedná se o učebnici s podnázvem Nueva 1

Francouzský jazyk: M. Bosquet, M. Martinez Salles, Y. Rennes, J. Jančík, B. Menoušková, R. Trtíková, K. Václavíková: Quartier Libre Nouveau 1: Francouzština pro střední školy, učebnices PS + CD, Klett, ISBN: 978-80-7397-171-7, EAN: 9788073971717

Ruský jazyk: N. Orlová: Snova Klass!: Ruština pro střední školy, učebnice a pracovní sešit, Klett, Praha 2018, ISBN: 978-80-7397-255-4, EAN: 9788073972554


Německý jazyk: Neuner Gerhard, Kursiša Anta a kolektiv: Super! 1: Němčina jako druhý cizí jazyk, učebnicea pracovní sešit, Hueber, ISBN: 978-3-19-001063-9, EAN: 9783190010639