Prezenční forma konzultací

Vážení studenti,

od 11. 5. můžou žáci posledních ročníků za účelem přípravy na maturitní zkoušku využívat konzultací s pedagogy přímo na půdě školy. Termín konzultace si můžete dohodnout individuálně přímo s vyučujícím, kterého preferujete, nebo se připojit do skupinové konzultace prostřednictvím tohoto elektronického formuláře (termín a vyučující Vám bude přidělen dle většinových preferencí). Elektronické žádosti se podávají po týdnech a uzavírají se každý čtvrtek, čemuž odpovídá i platnost souvisejícího formuláře.

Tento formulář slouží pro termín konzultací od 25. – 29. 5. 2020.

Rozvrh konzultací na následující týden (pouze pro přihlášené studenty) zveřejníme během pátku na studentském intranetu školy.

Podmínkou pro vstup do školy je vyplnění čestného prohlášení.

Při vstupu do školy dbejte následujících hygienických požadavků.