Prezentace zahraničních praxí

V pátek 22.6. proběhne v konferenčním sále prezentace zahraničních praxí pro druhé ročníky. Rozpis je následující:
3. vyučovací hodinu – 2. ročníky PA + M2A
4. vyučovací hodinu – 2. ročníky PDS + R2A
5. vyučovací hodinu – slavnostní předávání Europassů