Maturitní zkoušky

Termíny maturitních zkoušek jaro 2018

Praktické maturitní zkoušky:

3. 4. 2018 A4A, P4A
4. 4. 2018 A4B, P4B, M4A
5. 4. 2018 R4A, M4A

Rozpis maturit:

Rozpis žáků podle času zkoušky naleznete zde.

Rozpis žáku podle abecedy naleznete zde.

Rozpis maturit – časová osa naleznete zde.

Společná část maturitních zkoušek:

Jmenný seznam žáků v učebně naleznete zde.

Jednotné zkušební schéma naleznete zde.

Ústní část maturitních zkoušek:

16. 5. – 22. 5. 2018 A4A, P4B, M4A
23. 5. – 29. 5. 2018 A4B, P4A, R4A

Kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2018 naleznete zde.

Zkušební komisi maturitních zkoušek jaro 2018 naleznete zde.

Organizační pokyny k praktické maturitní zkoušce jaro 2018 naleznete zde.

 

Aktuální informace k maturitním zkouškám naleznete na http://www.novamaturita.cz

Seznam děl k maturitní zkoušce pro maturitní zkoušky v roce 2018 naleznete zde.

Témata profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé vzdělávací programy ve školním roce 2017/18 pro jednotlivé vzdělávací programy:

Právní administrativa
Provoz diplomatických služeb
Mediální komunikace
Řízení lidských zdrojů