Výchovný poradce

Mgr., Bc. Petra Bergmannová

Konzultační hodiny:
čtvrtek 10.50 – 12.25 nebo dle dohody

Horní Počernice, kabinet Š2.7, tel.: 281 012 721, 778 407 296

e-mail: p.bergmannova@skola-eu-praha.cz

 

Ing. Monika Skopalíková

konzultační hodiny: dle dohody

kabinet Š215

tel.: 281 012 719

e-mail: m.skopalikova@skola-eu-praha.cz

 Metodik prevence

PhDr. Roman Liška, škola

Marie Kánská, domov mládeže

Konzultace dle dohody.

Horní Počernice,  kancelář vedoucí DM, tel.: 281 012 786-7,  736 764 611

e-mail: m.kanska@skola-eu-praha.cz

 Školní psycholog

Mgr. Martin Zigo

Nabídka poradenství – podpůrný individuální rozhovor, pomoc při volbě profese, řešení vztahových problémů, práce s třídními kolektivy.

Individuální konzultace

Horní Počernice, kabinet Š.3.2, tel.: 281 012 756

čtvrtek dopoledne, další konzultace dle dohody

e-mail: m.zigo@skola-eu-praha.cz


Speciální pedagog a kognitivně behaviorální terapie

Žákům školy nabízíme zdarma speciálně pedagogickou pomoc a psychoterapeutickou pomoc formou kognitivně behaviorální psychoterapie.

Služby poskytuje PhDr. Roman Liška, bližší informace na www.kbtpraha.cz

e-mail: r.liska@skola-eu-praha.cz


Kariérový poradce

Mgr. Šárka Flašíková

Konzultační hodiny:
úterý 7.30 – 8.00 nebo dle dohody

Horní Počernice, kabinet Š1.5, tel.: 281 012 728, 605 295 538

e-mail: s.flasikova@skola-eu-praha.cz

 

Ing. Monika Skopalíková

Konzultační hodiny:
dle dohody

Horní Počernice, kabinet Š2.15, tel.: 281 012 719

e-mail: m.skopalikova@skola-eu-praha.cz