Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie nabízí čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Výuka je realizována podle pěti různých školních vzdělávacích programů (ŠVP):

připravených pod rámcovými vzdělávacími programy (RVP) pro obory vzdělání:

68-43-M/01 veřejnosprávní činnost (provoz diplomatických služeb a právní administrativa)

63-41-M/01 ekonomika a podnikání (řízení lidských zdrojů, bankovnictví)

72-41-M/01 informační služby (mediální komunikace)


Do prvních ročníků pro školní rok 2018/19 budeme přijímat 210 studentů.