Přednáška Martina Lněničky

V úterý 17. 12. se v konferečním sále uskutečnila přednáška Martina Lněničky, ředitele dětského domova v Dolních Počernicích. Na závěr přednášky předali zástupci tříd své dary dětem.