Sympozium partnerských škol

Ve dnech 25. – 26. 9. 2019 se konalo v německém Viersenu sympozium partnerských škol z Německa (BBS Rotenburg a Berufskolleg Viersen-Dülken), Finska (Careeria, Porvoo), Holandska (De Leijgraaf, Region Brabant Noord-Oost), Francie (Philippine Duchesne, Grenoble) a České republiky (SOŠ pro administrativu EU, Praha), na jehož závěru bylo podepsáno všemi školami Memorandum of Understanding, které stvrzuje vzájemnou vůli spolupracovat a sdílet zkušenosti v odborném vzdělávání. V rámci spolupráce chceme realizovat mobility žáků a pedagogů mezi uvedenými školami. 

Těšíme se naší další spolupráci a setkání v Praze v příštím roce.

Petra Bílá 

ZŘŠ pro zahraniční aktivity