Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích řízení v termínech 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019.

Přijaté uchazeče zveme na vstupní pohovory 30. 4. od 8:00 do 14:00 nebo 1. 5. od 8:00 do 12:00. Jejich zákonné zástupce prosíme, aby si v uvedených termínech vyzvedli rozhodnutí o přijetí.

Přijatí uchazeči:

  • Právní administrativa zde
  • Provoz diplomatických služeb zde
  • Řízení lidských zdrojů zde
  • Bankovnictví zde
  • Mediální komunikace zde

Celková pořadí uchazečů:

  • Právní administrativa zde
  • Provoz diplomatických služeb zde
  • Řízení lidských zdrojů zde
  • Bankovnictví zde
  • Mediální komunikace zde