Milé studentky, milí studenti,

v úterý 1. 9. 2020 bude školní rok zahájen dle následujícího rozpisu:

1. ročníky se sejdou se svými třídními učiteli před budovou školy:
Třídy A1A, A1B, A1C, B1A, v 8:15 (zahájení v přednáškovém sále 8:30)
Třídy M1A, P1A, P1B, R1A, v 8:45 (zahájení v přednáškovém sále 9:00)

2. – 4. ročníky: zahájí školní rok ve svých kmenových učebnách dle aktuálního suplování (nejčastěji 2. případně 3. vyučovací hodina).

Vedení školy se při nosení roušek řídí aktuálními stanovisky Hygienické stanice hlavního města Prahy. Ta v tuto chvíli nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení nenařizuje, pouze doporučuje.

PhDr. Roman Liška, MBA