Zahraniční praxe

V letošním roce jsme získali grant z programu Erasmus+ na realizaci celkem 41 krátkodobých a nově 6 dlouhodobých stáží.
Bližší informace o stážích do Velké Británie, Irska a Španělska získáte zde.
Bližší informace o stážích do Německa získáte zde .
Přihlásit se mohou žáci 3. ročníků na krátkodobé i dlouhodobé stáže a žáci 4. ročníků pouze na dlouhodobé stáže.

Pro každý druh stáže je nutné podat samostatnou přihlášku.

Termín pro podání přihlášky/ přihlášek je úterý 9.10. do 16,00 na recepci školy.
Přihláška na krátkodobou stáž zde.            Přihláška na dlouhodobou stáž zde.

Nedílnou součástí přihlášky je vyplnění následujícího formuláře zde. 
O výsledku, zda budete pozváni na výběrové řízení, budete informováni mailem.
Prosíme, nenechávejte odevzdání přihlášek na poslední chvíli.

Termíny výběrových řízení na krátkodobé i dlouhodobé stáže:

16.10.2018 – Velká Británie + Irsko (14 – 19 hod)

17.10.2018 – Německo (14 – 17 hod)

18.10.2018 – Španělsko (14 – 17 hod)