Zahraniční praxe

V letošním roce jsme získali grant z programu Erasmus+ na realizaci celkem 36 krátkodobých a 6 dlouhodobých stáží.
Bližší informace o stážích do Velké Británie, Irska, Německa, Francie a Španělska získáte zde.

Přihlásit se mohou žáci 3. ročníků na krátkodobé i dlouhodobé stáže a žáci 4. ročníků pouze na dlouhodobé stáže.

Zájemci podávají pouze jednu přihlášku. 

Termín pro podání přihlášky/ přihlášek je čtvrtek 19. 9. 2019 do 16,00 na recepci školy.
Přihláška pro 3.ročníky zde .            Přihláška pro 4. ročníky zde.

Nedílnou součástí přihlášky je vyplnění následujícího formuláře zde.
O výsledku, zda budete pozváni na výběrové řízení, budete informováni mailem 27.9.2019.
Prosíme, nenechávejte odevzdání přihlášek na poslední chvíli.

Termíny výběrových řízení na krátkodobé i dlouhodobé stáže:

3. 10. 2019 – Německo, Španělsko, Francie (14 – 19 hod)

7. 10. 2019 – Velká Británie + Irsko (14 – 19 hod)

8. 10. 2019 – 4. ročníky dlouhodobé stáže (14:30 – 16:30 hod)