Zahraniční praxe

Naše škola se od roku 2012 zapojila do evropského programu celoživotního vzdělávání u Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), který od roku 2014 převzal pod názvem ERASMUS+ Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Jedná se o nový vzdělávací program Evropské unie, který byl schválen na období 2014-2020 a který podporuje spolupráci, mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení.

Naše škola se zapojila do projektů, které podporují zahraniční odborné stáže studentů. Díky těmto projektům mají vybraní studenti 3. ročníku možnost absolvovat svou povinnou 4 týdenní praxi v zahraničí.

Cílem těchto projektů je nejen zlepšení jazykové vybavenosti studentů, ale především prohloubení odborných znalostí a seznámení se s jinými pracovními podmínkami a kulturou dané země.

Stáže jsou hrazeny z grantových prostředků Evropské komise a probíhají v měsíci květnu daného roku.

Absolventi stáží obdrží „Europass Mobility“, který je mezinárodním dokladem o vykonané praxi a je uznávaným dokladem na evropském pracovním trhu.

V současné době mají studenti možnost ucházet se o odborné stáže v Německu, Velké Británii a Irsku.

Další informace Vám poskytne koordinátor zahraničních praxí Mgr. Petra Bílá.