Během posledních let se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s partnerskou školou BBS Rotenburg (Berufsbildende Schulen Rotenburg) v německém Rotenburgu (Dolní Sasko).

Díky této spolupráci a díky Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže TANDEM mohou naši žáci absolvovat zahraniční praxi na různých administrativních pozicích úřadů, institucí a neziskových organizací města Rotenburg.

Informace o zahraniční stáži 2018 zde

Přihláška na zahraniční stáž 2018 zde

Termín odevzdání přihlášky je do pátku 22. 9. 2017 do 10,00 hod na recepci školy.

Neúplně vyplněné přihlášky nebo přihlášky podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Výběrové řízení se bude konat ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 14,00 v zasedací místnosti.

Rozpis k výběrovému řízení zde

Výsledky výběrového řízení zde