Bližší informace včetně přihlášek na zájezd do Regensburgu ve dne 17. 12. 2018 naleznete na studentském intranetu.